JORNADES SOBRE LA MECANITZACIÓ TOTAL DE L’OLIVAR I L’AMETLLER