2004. Ιταλία αποφασίσει το μέλλον του στην παραγωγή πετρελαίου