2000. ΤΥΝΗΣΊΑ, ΜΕΓΆΛΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣΜΌΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ