Νομικές πληροφορίες

Printer-friendly versionSend to friendPDF version

 

Η AGROMILLORA CATALANA, S.A. δεν δέχεται καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που δεν συντάχθηκαν από την ίδια, ή που δημοσιεύθηκαν δίχως την άδειά της. Επίσης, δεν δέχεται καμία απολύτως ευθύνη για τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε ξένες ιστοσελίδες συνδεδεμένες άμεσα ή έμμεσα με τις σελίδες της AGROMILLORA CATALANA, S.A. Η παρουσία διασυνδέσεων στις ιστοσελίδες της AGROMILLORA CATALANA, S.A. έχει απλά και μόνον πληροφοριακό σκοπό και σε καμία περίπτωση, δεν προϋποθέτει, προτροπή, πρόσκληση ή σύσταση, αυτών των διασυνδέσεων.

Η AGROMILLORA CATALANA, S.A. αρνιέται την όποια ευθύνη, προερχόμενη από την κακή χρήση του περιεχόμενου των ιστοσελίδων της και διατηρεί το δικαίωμα να τις ενημερώνει, σβήνει, περιορίζει ή να αποκλείει την πρόσβαση, όταν το θεωρεί σωστό.

Η AGROMILLORA CATALANA, S.A. δεν δέχεται καμία απολύτως ευθύνη για τα πιθανά λάθη πρόσβασης και ασφαλείας, που θα μπορούσαν να προκληθούν από την χρήση Η/Υ προσβεβλημένων με ιούς πληροφορικής. Επίσης δεν δέχεται ευθύνη για τις ζημίες που ίσως προκληθούν από τη χρήση λογισμικών πλοήγησης με μη ενημερωμένες εκδόσεις.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιτρέπεται, η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, πώληση ή η όποια άλλη δραστηριότητα που θα μπορούσε να γίνει με τα στοιχεία αυτών των ιστοσελίδων, χωρίς την προηγούμενη εξουσιοδότηση της AGROMILLORA CATALANA, S.A.

Στοιχεία υπεύθυνης του ιστοτόπου: www.olint.com
Ιδιοκτήτρια: AGROMILLORA CATALANA, S.A. 
Α.Φ.Μ.: ES-A58217548
Διεύθυνση: El Rebato, s/n – 08739 SUBIRATS (Βαρκελώνη) 
E-mail: olint@olint.com 

Νόμος προστασίας προσωπικών δεδομένων (LOPD)

Σε συμμόρφωση των όσων αναφέρονται στον Οργανικό Νόμο 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, περί προστασίας στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα, σας ενημερώνουμε ότι, με την συμπλήρωση του όποιου ερωτηματολόγιου σε αυτό τον ιστότοπο, τα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται και βρίσκονται υπό επεξεργασία με τα αρχεία της εταιρείας AGROMILLORA CATALANA, S.A., με σκοπό την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των αιτήσεών σας, προστατεύοντάς τα από τρίτους, που δεν χαίρονται της ρητής σας συναίνεσης. Ακόμα κι έτσι, σας ενημερώνουμε περί της δυνατότητας που έχετε, για την εξάσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης ή ακύρωσης των στοιχείων σας προσωπικού χαρακτήρα, αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην: olint@olint.com ή με επιστολή απευθυνόμενη στην: AGROMILLORA CATALANA, S.A., οδός El Rebato, s/n – 08739 SUBIRATS (Βαρκελώνη), δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα: Εποπτεία δικαιωμάτων με τον Νόμο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (LOPD).

Η AGROMILLORA CATALANA, S.A. εγγυάται το απόρρητο στον χειρισμό των συλλεγόμενων στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και την εφαρμογή κάθε μέτρου, τεχνικής και οργανωτικής υφής, που να εγγυάται την ασφάλεια αυτών των δεδομένων.