2003. ΜΑΡΌΚΟ, ΕΘΝΙΚΌ ΣΥΜΦΈΡΟΝ

Printer-friendly versionSend to friendPDF version

αφότου παρακολούθησαν ότι συνέβη στην Ισπανία και έχοντας λάβει υπόψιν ένα μικρό πείραμα στην χώρα ο Μικέλ Αγιέλο έπεισε την εταιρεία Ατλας Φάρμινγκ με έδρα στο Μαρακές να δημιουργήσει την πρώτη φυτεία Αρμπεκίνας με το πυκνό γραμμικό σύστημα. Λίγο καιρό αργότερα ο Βασιλιάς του Μαρόκο καθιέρωσε την καλλιέργεια ελιάς ως την πιο στρατηγική καλλιέργεια για τη χώρα του Μάγκρεμπ. Επίσημα ανακοίνωσε ενα νέο εθνικό ελαιοπαραγωγικό σχέδιο το οποίο ήταν η προσπάθεια να αυξηθούν οι ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις από 5 εκατομμύρια στρέμματα σε 10 εκατομμύρια μέχρι το 2010. Η αναδιανομή της δημόσιας γης σε ιδιώτεςμε τον όρο της ανάπτυξης νέων καλλιεργητικών σχεδίων έχει φέρει ως αποτέλεσμα την μεγάλη αυξηση των εκτάσεων καλλιέργειας ελιάς με πυκνό γραμμικό σύστημα σε πολύ λίγο χρόνο. Εταιρείες όπως οι Ζνίμπερ, Τάζι και Αγκροχέλθ ηγήθηκαν σε αυτό το κίνημα στη χώρα. Το Μαρόκο έχει τις προδιαγραφές να είναι ένας στρατηγικός ελαιοπαραγωγικός πόλος της Μεσογείου.