2004. AUSTRÀLIA, INTERÈS PERÒ AMB UNA COJUNTURA COMPLICADA