Olint - 22 jul 2013 - 12:39

Característiques del sistema

Versió per a imprimirSend to friendPDF version

 

  • Densitat plantació

Els marcs de plantació se seleccionen principalment en funció del vigor de les varietats, la fertilitat del sòl i el règim de reg. Una distància entre plantes dins de la línia de 1,35 a 1,5 m, una separació entre carrers de 3,5 a 4 m, i la limitació en alçada de l’olivera a 2,5 m possibiliten la formació d’una tanca vegetativa contínua, perfectament il·luminada, capaç de produccions sostingudes en el transcurs dels anys.

 

  • Formació eix central

Una de les característiques del sistema superintensiu és la formació de l’arbre en un eix central, això s’aconsegueix amb un bon maneig de la poda i de l’entutorat durant els 3 primers anys. A mesura que al planta va creixent, es lliga el tutor cada 20 cm i es van eliminant les branques situades al terç inferior, fins una alçada màxima sense branques de 60 cm. És aconsellable un tutor de 2 m per a assegurar un bon lligat fins els 2,5 m, una vegada assolida aquesta alçada es realitzarà el topping d’estiu per mantenir-la.

 

  • Producció

L’entrada en producció és molt ràpida, aconseguint el tercer any de plantació una producció de 3 – 4 tm/ha. Els resultats obtinguts en aquests anys d’experiència a les diferents zona olivícoles donen valors de producció sostinguda entre 8 – 12 tm/ha. En plantacions de zones càlides amb un adequat maneig del cultiu s’han obtingut produccions de fins 16 tm/ha.

 

  • Rentabilitat

El superintensiu ha reduït de manera significativa les necessitats de mà d’obra, no sols en la recol·lecció, que en el sistema tradicional suposa el 80% dels costos totals, sinó també en d’altres operacions mecanitzables com la poda o la mateixa plantació. En definitiva, s’aconsegueix un augment molt notable de la rendibilitat i una menor dependència de la disponibilitat de mà d’obra, cada vegada més escassa en tots els països.

 

  • Qualitat collita

La utilització de les màquines veremadores permet una collita ràpida al moment òptim de maduresa; les olives no toquen el terra, no es fan malbé i són transportades immediatament a les plantes de processament. Tots aquests factors originen un oli d’alta qualitat (100% verge extra) que preserva les aromes característiques de cada varietat.